Pojištění vozidel

Povinné ručení

Povinné ručení kryje riziko škod způsobené při provozu vozidla. Nevztahuje se na škodu vzniklou na vlastním vozidle vlastním zaviněním (pro krytí těchto škod se používá havarijní pojištění.) Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (povinné ručení) kryje škody i v zahraničí.

Zákonem jsou upraveny podmínky pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla (povinného ručení) a stanoveny minimální limity pro plnění pojišťoven:

Pojišťovny nabízí většinou i limity vyšší, než jim nařizuje zákon. Jejich nabídka se neliší jen v této skutečnosti,ale v některých případech získává klient v ceně i jiná doplňková pojištění,jako je například úrazové pojištění řidiče.

Bonus za bezeškodní průběh

Kdy pojišťovna plní?

Existují dva základní předpoklady vzniku nároku na plnění pojišťovny.

Kdy pojišťovna neplní?

Ze zákona vznikají výluky z povinnosti pojišťovny plnit. Pojišťovna nehradí především škodu.

Nároky, které lze uplatnit z povinného ručení

Nároky, které lze uplatnit z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, se řídí novelou zákona č. 47/2004 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla s účinností od 1.5.2004, dále novelou § 444 zákona č.40/1964 Sb., občanského zákoníku o jednorázovém vyrovnání pozůstalých a zákonem č. 440/2000 Sb.

Možné náhrady škod z povinně smluvního pojištění

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění se sjednává pro případ poškození, zničení nebo odcizení vozidla, jeho části, výbavy a zavazadel.

Základní pojištění se ve většině případů vztahuje na škody vzniklé

Doplňková pojištění se zpravidla vztahují na

Sdružené havarijní pojištění se vztahuje na všechna základní a doplňková pojištění. Členění rizik na základní a doplňková může být u různých pojišťoven různé.Také toto pojištění má řadu výluk.

Pojistnou událostí nejsou např. škody vzniklé
řízením vozidla pod vlivem alkoholu a jiných návykových a omamných látek

 

Doplňková pojištění

Úrazové pojištění

Pojištění skel vozidla

Pojištění zavazadel

Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla

Pojištění přírodních rizik

Pojištění asistenčních služeb

Pojištění léčebných výloh v zahraničí