Likvidace škod

Součinnost při likvidaci škod po vzniku pojistné události, je jednou z činností, kterou naše společnost klientovi nabízí.
Níže v odkazu je uvedený podrobný seznam celého procesu.

LIkvidace škody - makléřský obchod