Pokud zvažujete investovat, zde máte možnost vyzkoušet si vyplnit INVESTIČNÍ DOTAZNÍK.
Jde o soubor otázek, jejíž zodpovězení vám nabídne obraz vhodných investičních nástrojů a bude vás vyvarovat od těch, kterým nerozumíte, nebo které jsou dle Vaší předpokládané investiční strategii nevhodné.Test přiměřenosti uvedený zde má jen demonstrační účely.
Pokud na otázku v aplikaci vybíráte odpověď, která je v nabídce odpovědí neaktivní, je váš investiční profil nevyhovující.
 

Odborné znalosti a zkušenosti
A) Uveďte, jak dlouhé máte zkušenosti s obchodováním s investičními nástroji.
 
B) Uveďte druhy investičních nástrojů, které znáte.
 
C) Uveďte, jaké investiční služby a obchody s investičními nástroji znáte.
 
D) Máte pracovní zkušenosti v oblasti kapitálového trhu nebo jste získal vzdělání v oboru, který souvisí s kapitálovým trhem?
 
E) Uveďte, jaké typy transakcí s investičními nástroji jste v minulosti uzavřel.
 
  Uveďte objem investovaných prostředků
  Uveďte frekvenci investovaných prostředků


 
Investiční cíle a finanční zázemí
A) Uveďte, na jak dlouhou dobu uvažujete peněžní prostředky investovat (investiční horizont).
 
B) Uveďte, za jakým účelem hodláte peněžní prostředky investovat.
 
C) Jak hodláte peněžní prostředky investovat.
 
D) Jaký výnos očekáváte.
 
E) Uveďte, jaký je Váš vztah k riziku.
 
F) Uveďte, jaký máte vztah ke kolísání hodnoty Vaší investice.
 
G) Jakou část Vašeho majetku představuje zamýšlená investice (resp. příjmu u pravidelné investice)